Dokumenterad fortbildning för byggställningsmontörer

Byggställningskurs över 9 meter enligt förutsättningar och förordningar om hur arbetet ska bedrivas, användningen av utrustning och relaterade tekniska förutsättningar Kap.17. §17-2. Erforderlig utbildning i montering, förändring och övervakning av alla höjders byggställningar.

Enligt förordningen från den 1.1.2016, måste den som arbetar med montering, nedmontering och övervakning av byggställningar högre än 5-9 m. ha deltagit i en dokumenterad teori- och praktikkurs. Byggställningskursen är en 36-timmars högkvalitetskurs i montering av byggställningar med teoriundervisning och praktiska övningar.

Kursinnehåll:

  • Farliga inslag inklusive säkerhet i samband med montering, nedmontering och förändring.
  • Förståelse för ritningarna angående montering, nedmontering och förändring av nämnda byggställning
  • Preventiva åtgärder för att förhindra fallrisken för människor och föremål
  • Övervakning av byggställningen och bedömning om byggställningen behöver repareras eller inte.
  • Säkerhetsåtgärder i relation till risker som kan ha en negativ effekt på byggställningssäkerheten.
  • Förståelse för en säker och välplanerad montering av avancerade byggställningskonstruktioner, för vilka det behövs särskilda stabilitets- och hållfasthetsberäkningar.

Målgrupp:

För alla dem som monterar en byggställning högre än 9 meter.

Mål:

  • Ökad kunskap och förståelse för säkert arbete med och på byggställningar.
  • Göra deltagarna uppmärksamma på vad som är farligt och på olika typer av byggställningskonstruktioner.
  • Att skapa förutsättningar för en säker arbetsplats.

Kursens längd:

Undervisning i teori: 36 timmar
Praktiska övningar: 72 timmar
Den praktiska övningen kan göras i enlighet med individuella överenskommelser i relation till kursen eller arbete. I detta fall måste träningen/arbetet dokumenteras av en certifierad byggställningsmontör.

Kursen hålls endast om det finns minst 10 deltagare till den.

 

Kvalitet:

Vid Baltic Industrial Services kurscenter, fokuseras fortbildningen på de senaste bestämmelserna och på åtlydnaden av HSM standarderna, som gäller i oljeindustrin i Norge. Våra instruktörer är alla erfarna byggställningsmontörer med lärlingscertifikat på området och erfarenhet av byggställningsarbete inom konstruktion, varv, olja och gas.

Pris: 6500 SEK + moms

Anmälan till kursen: courses@balticindustrialservices.eu

Alla våra kurser är ISO 9001:2015 certifierade