Certifikat som krävs

För utförande av arbete i heta miljöer är det entreprenörens, anställdas och arbetarens ansvar att inneha ett giltigt certifikat. Vid uppvärmning, kall- och varmlödning (utan användning av öppen eld), krävs inga certifikat.

 

Kursens innehåll:

  • Heta miljöer, introduktion och definition
  • Eldteori
  • Lagar och förordningar
  • Brandsäkerhet före arbete
  • Brandsäkerhet under arbete
  • Brandsäkerhet efter avslutat arbete
  • Åtgärder vid brand
  • Erfarenheter av eldsvåda
  • Avslutning med ett test

Målgrupp:

Alla som arbetar i någon form av het miljö. Med benämningen ”heta arbeten” avser vi installationer, montering, reparationer och underhållsarbeten där öppen eld eller värme, verktyg för svetsning, skärande, lödning och abrasion används.

Mål:

Att utöka den enskilde arbetarens förståelse för brandfaror i anslutning till arbete i het miljö och att säkerställa vissa brandförebyggande åtgärder.

Kursens längd:

7.5 timmar

Kvalitet:

Våra instruktörer är certifierade av Norsk Brannvernforening. Certifikatet utfärdas av “Norsk Brannvernforening”.

Pris:  2000 SEK + moms

Anmälan till kurs: courses@balticindustrialservices.eu

Alla kurser är ISO 9001:2015 certifierade.