Dokumenterad utbildning för arbeten på höga höjder:

 

Skall du arbeta mer än 2 meter över marken? Då är du skyldig att gå denna kurs, som ger dig en introduktion i utrustning och tekniker du behöver behärska för att kunna arbeta säkert.

Att arbeta på höga höjder är en verksamhet där risken för fallolyckor alltid är närvarande.

Exempel på sådana arbetsplatser är tak, stegar, liftar och vid arbete med täckning eller på byggställningar m.m. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador och död på en arbetsplats, därför är det vår intention att ge dig och ditt företag rätt utbildning. Vi anser att det är ytterst viktigt att höghöjdsarbete utförs under lämpliga ergonomiska förutsättningar och med ett lämpligt underlag.

 

Följande ämnen (bland andra) diskuteras på kursen:

  • Lagar och förordningar för höghöjdsarbete
  • Olycksfallsförsäkringskrav
  • Stegar
  • Byggställningar
  • Takarbete
  • Fallskydd

Målgrupp:

Alla som skall arbeta mer än 2 meter över marken.

Kursens längd:

ca 7,5 timmar

Kvalitet:

På Baltic Industrial Services kurscenter, fokuserar vi på undervisning i hur man arbetar på höga höjder enligt de aktuella lagar och förordningar som råder.

Pris: 1500 SEK + moms

Anmälan till kurs: courses@balticindustrialservices.eu

Alla kurser är ISO 9001:2015 certifierade.