Dokumenterad fortbildning för byggställningsmontörer

”Bestämmelse för arbete på hög höjd” §17-2 förutsätter utbildning i montering, nedmontering, förändring och kontroll av byggställning upp till 9 meter.

Kursinnehåll:

Kursen består av 15 timmars undervisning i teori och 15 timmars praktisk övning, med följande innehåll:

 • Förståelse för ritningarna angående montering, nedmontering och förändring av nämnda byggställning
 • Säkerheten vid montering, nedmontering och förändring av nämnda byggställning
 • Åtgärder för att förhindra fallrisken för människor och föremål
 • Utvärdering av byggställningsmaterial, behov av reparation och borttagning av osäkra byggställningsmaterial i relation till förruttnelse, korrosion och sprickor.
 • Säkerhet om vädret skulle förändras, vilket kan inverka negativt på säkerheten vid nämnda byggställning.
 • Laglig belastning
 • Övervakning av byggställningar
 • Övning i att använda relevant säkerhetsutrustning för att förhindra fall i samband med montering, nedmontering och förändring av komplicerade byggställningskonstruktioner, inklusive användning av personlig säkerhetsutrustning (fallsäkerhetsutrustning)
 • Alla andra tänkbara riskfaktorer vid montering, nedmontering och förändring

Kursens deltagarmålgrupp:

För alla dem som monterar en byggställning på upp till 9 meter.

Mål:

 • Ökad kunskap och förståelse för säkert arbete med och på byggställningar.
 • Göra deltagarna uppmärksamma på vad som är farligt och på olika typer av byggställningskonstruktioner.
 • Att skapa förutsättningar för en säker arbetsplats.

Kursens längd:

En dag med teori: 15 timmar
En dag med praktisk övning: 15 timmar
Den praktiska övningen kan göras i enlighet med individuella överenskommelser i relation till kursen eller arbete. I detta fall måste träningen/arbetet dokumenteras av en certifierad byggställningsmontör.

Kursen hålls endast om det finns minst 10 deltagare till den.

Kvalitet:

Vid Baltic Industrial Services kurscenter, fokuseras fortbildningen på de senaste bestämmelserna och på åtlydnaden av HSM standarderna, som gäller i oljeindustrin i Norge. Våra instruktörer är alla erfarna byggställningsmontörer med lärlingscertifikat på området och erfarenhet av byggställningsarbete inom konstruktion, varv, olja och gas.

Pris: 4500 SEK + moms

Anmälan till kurs: courses@balticindustrialservices.eu

Alla våra kurser är  ISO 9001:2015 certifierade