Baltic Industrial Services UAB förser ditt företag med kostnadseffektiva plattläggare, som är fullt certifierade och kapabla att ro iland vilket stor- eller småskaligt projekt som helst. Våra plattläggare är specialiserade på layout, placering, justering, inpassning, och förankring av stora strukturella komponenter och ramverk.

Alla våra utplacerade plattläggare:

 • Är kunniga i att tolka blåkopior med anknytning till mekaniska och strukturella ritningar. Detta inkluderar tolkningen av svetssymboler och toleranser decimalt och metriskt.
 • Är fullt kapabla att arbeta med marginella toleranser.
 • Har utmärkt mekanisk begåvning.
 • Har god kommunikativ förmåga och kan arbeta sida vid sida med hantverkare och ledning när det gäller projektstatus, problem och andra angelägenheter.
 • Har erfarenhet av kapsågar, blåslampor, plasma och urholkningstekniker.
 • Känner till ett stort antal svetsningsprocedurer.
 • Kan förbereda svetsfogar som överensstämmer med ditt företags specifikationer.
 • Utför yrkesmässiga inspektioner enligt specifikationer.
 • Har tränats att vara flexibla och samtidigt hålla fast vid kundens deadline.
 • Har tidigare erfarenhet av arbete inom ramarna för ISO 9001, 18001 OHSAS 14001
 • Arbetar för att stödja och bidra till en trygg arbetsplats, inklusive men inte begränsat till ett säkert riggnings- och lyftningsuppträdande med hjälp av överliggande lyftkranar.
 • Tillmötesgår de fysiska kraven vid industriella plattläggningsoperationer.

Alla våra plattläggare innehar tillbörliga yrkescertifikat i plattläggning. Baltic Industrial Services upprätthåller strikta kriterier när man väljer ut kandidater för ett jobb, för att säkerställa att ditt företag endast erhåller de mest kvalificerade individerna för jobbet.

När du väljer vårt företag, kan vi försäkra dig om att du får de mest kvalitativa tjänsterna för dina plattläggningskrav.