Dokumenterad utbildning i säkerhet på arbetsplatsen/HSM

 

Kursen ger en inledande säkerhetsutbildning baserad på krav och direktiv i Arbetsmiljölagen för ett systematiskt arbete med Hälsa, Säkerhet och Miljö (HSM) på jobbet (internationella kontrollföreskrifter från HSE/HSM) och andra relaterade föreskrifter.

Alla personer på den norska arbetsmarknaden måste ha genomgått utbildning i säkerheten på arbetsplatsen. Ett stort antal arbetare har aldrig fått någon dokumenterad säkerhetsutbildning. Den här kursen är särskilt lämpad för nya arbetare, som t ex. unga vuxna eller utländska arbetare.

 

Kursinnehåll:

  • Introduktion
  • Information och säkerhet
  • Lagar och förordningar
  • Arbetsmiljö och miljöskydd
  • Ansvar och konsekvenser
  • Farligt gods, märkning
  • Ordlista

Målgrupp:

Alla som arbetar i Norge, särskilt de inom byggbranschen och industrin.

Mål:

Öka kunskapen och förståelsen av Norska HSM

Kursens längd: ca 7.5 timmar

Pris: 2000 SEK + moms

Anmälan till kurs: courses@balticindustrialservices.eu

Alla kurser är ISO 9001:2015 certifierade.