Baltic Industrial Services UAB innehar elektrisk expertis med djupgående kunskap om branschen. Vi tillhandahåller personallösningar och förser våra kunder med pålitlig och mycket yrkeskunnig kort- och långtidspersonal för arbetsplatsens alla elektriska behov. Vår personal består av elektriker och elektroingenjörer från Litauen, Lettland, Estland och Polen. De innehar alla en skiftande erfarenhet av att utföra elinstallationer på allehanda ställen i och bortom Skandinavien, däribland:

 • Privata, affärs- och industribyggnader.
 • Fartyg
 • Tunnlar
 • Oljeraffinaderier.
 • Oljeplattformar.
 • Vindkraftverksparker.

Alla elektriker och elektroingenjörer som vi består med, har olika kompetenser och specialiserar sig på olika områden inom det elektriska, så som till exempel dessa:

 • Allmän installation
 • Elektroingenjörskap
 • Automatiserade system
 • Programmering och design av elektroniska system
 • Telekommunikationer
 • Flygplanselektronik

Merparten av vår personal innehar följande tillstånd, vilket ger dem behörighet att arbeta som elektriker eller elektroingenjörer i Sverige, Norge och de övriga skandinaviska länderna:

 • DSB
 • GWA
 • FSE

Vi kan försäkra dig om att all den kvalificerad personal som vi tillhandahåller, kan installera, underhålla och reparera din elektriska utrustning och ditt elsystem i alla tänkbara utföranden!