På Baltic Industrial Services UAB lägger vi ut våra kunders arbeten på kvalificerad personal och deras know-how om hur man förbehandlar och använder olika övermålningsmaterial. Våra yrkeskunniga målare erbjuder sin expertis och levererar ett resultat av högsta kvalitet. Omfattningen av deras tjänster inkluderar en kunnig överinsyn och rådgivning liksom en mångfald av särskilda målnings- och ytbehandlingstekniker som används vid förberedelsen av tuffa och beständiga ytor.

Från industribyggnader till broar; från oljeplattformar till vindkraftverk – vad det än gäller, kan våra yrkeskunniga arbetare tillmötesgå även de mest utmanande funktionella behoven bland diverse inre och yttre metallkonstruktioner.

Våra yrkeskunniga industriella målare är hänförda anhängare av kvalitet, säkerhet och effektivitet och deras yrkesstolthet säkerställer att tjänsterna är av högsta kvalitet. När de kommer till ditt projekt, är de förberedda – de använder de senaste övermålningsteknologierna som hjälper mot rost och sänker förrättningskostnaden; de arbetar i enlighet med diverse högställda industriella standarder för målning och använder de bästa verktygen på marknaden.
Inget jobb är för stort för yrkesmannen som vi består med. De har alla en exceptionellt stor erfarenhet av olika arbetsplatser – de har sett och hanterat nästan alla tänkbara målningsomständigheter och tillhör branschens bästa. De deltar regelbundet i fortbildningskurser för att utvidga sina yrkesmässiga kunskaper och för att säkerställa upprätthållandet av de mest produktiva arbetsmetoderna.

När du låter Baltic Industrial Services UAB sköta dina rekryteringsbehov av industriella målare, får du mera tid att fokusera på att uppnå dina byggnationsmål snabbare!