Rope Access är en välorganiserad arbetsmetod, som används när man vill nå svårtillgängliga platser. En säker arbetsmetod är emellertid oanvändbar utan medverkan av en expert som vet hur man gör jobbet på rätt sätt. Av den här anledningen erbjuder vi en tjänst, som förser dig med erfarna Rope Access experter, kunniga i att genomföra utmärkta kvalitativa strukturella inspektioner, underhåll och uppgraderingsarbeten.

Vår personal har långvarig erfarenhet och är kapabel att arbeta både inom industriella och offshore projekt. Alla jobbar i enlighet med standarderna IRATA eller SOFT och är kunniga i att utföra en inspektion, ett underhålls- eller reparationsarbete i olika omgivningar, inklusive men inte begränsad till:

  • Konstruktion
  • Vindkraft 
  • Olja och Gas

Säkerheten är viktigast, så alla våra Rope Access tekniker är i högsta grad införstådda med våra säkerhetsföreskrifter. De innehar dessutom ett kompetenscertifikat, vilket ger dem behörighet att arbeta lagligt och intygar deras yrkeskunnighet.