Hos Baltic Industrial Services får du tillgång till professionella ventilationsmontörer som är fullt certifierade och redo att uppfylla de miljö- och säkerhetskrav som anges av ditt företag. Genom att lägga ut arbetet kommer ditt företag att dramatiskt minska kostnaden jämfört med att anställa ventilationsmontörer, samtidigt som du är garanterad ett professionellt kvalitetsarbete.

Våra ventilationsmontörer kan arbeta på både stora och småskaliga projekt. De kommer att se till att din byggnad upprätthåller optimal termisk komfortnivå och acceptabel luftkvalitet.

Genom att välja Baltic Industrial Services UAB kommer vi att förse ditt företag med ventilationsmontörer som,

  • Har kunskap om installationer av ventilationsutrustning med både hög- och lågspänning
  • Byter ut expansionsventiler, kompressorer, motorer, spolenheter och andra komponenter på ugns- och luftkonditioneringsenheter
  • Har kunskap om relevanta regler och föreskrifter, riktlinjer, avdelningsdirektiv och säkerhetsbestämmelser som är tillräckliga för att försäkra att arbetet utförs i enlighet med gällande lag
  • Kommer att följa strikta säkerhetsriktlinjer och regler för att undvika kända faror och komplikationer i arbetsmiljön
  • Har mångårig erfarenhet av att driva linjesatser, installera nya, lämpliga brytare i befintliga brytpaneler
  • Fullföljer allt pappersarbete i rätt tid och på ett snyggt, korrekt och noggrant sätt
  • Kan utforma och tillverka olika kanaler och rördelar efter behov

När du väljer vårt företag ser vi till att ventilationsmontörerna känner till de gällande byggregler och krav som anges av ditt företag. Vi på Baltic Industrial Services är stolta över att förse våra kunder med de högst kvalificerade personerna på marknaden.